Архів обранного тега »метод наукового пізнання«

Моделювання та ілюстрування  як методи навчання  →  Серпень 11, 2014

Суть демонстрування та ілюстрування як методу навчання полягає в показі об’єктів і процесів або їх відображень. Особливістю цього методу є показ, який здійснюється в навчальній обстановці і має навчальне призначення, а саме: ознайомлення учнів у наочній формі з будовою, принципами дії, зовнішнім виглядом об’єктів. Демонстрування та ілюстрування, як правило, супроводжуються поясненням учителя. Демонстрування та ілюстрування […]

Бесіда як метод навчання →  Квітень 26, 2014

Особливо цінним у бесіді як методу навчання є те, що вона дає можливість якнайбільше активізувати розумову діяльність учнів — їх мислення і мову, увагу, забезпечує тісний зв’язок навчального матеріалу з їх досвідом, попередніми знаннями. А це дуже важливо для свідомого засвоєння понять, утворення міцних асоціацій. Бесіда може бути: а) вступна, яка застосовується, щоб підготувати учнів […]

Вимоги до методів навчання в школі →  Квітень 24, 2014

Сучасна педагогіка розглядає питання про доцільність і ефективність методів навчання не формально, не ізольовано, а в зв’язку з тими навчальними і виховними завданнями, які ставляться перед школою на тому чи іншому етапі її розвитку. Методи навчання в сучасній школі спрямовані на забезпечення свідомого набування учнями знань, умінь і навичок, виявлення ними в процесі навчання активності […]

Особливості механістичного світогляду →  Вересень 23, 2011

Особливості механістичного світогляду Історики науки вважають, що Галілей заклав основи методології теоретичного рівня фізичного пізнання. На відміну від Бекона і Декарта, Галілей не залишив систематичного викладу своїх уявлень про метод наукового пізнання. Численні дослідження філософів, методологів та істориків науки, здійснення на основі однобічного виокремлення певних рис. сторін методу Галілея не дозволили в повному обсязі розкрити […]