Архів обранного тега »Мова«

Антропонімія Донеччини →  Березень 16, 2013

Антропоніми – це власні назви людей. Серед них виділяються особові імена людей, імена по батькові, прізвища, прізвиська, псевдоніми. Наука, яка вивчає антропоніми, називається антропонімікою. У кожному суспільстві існують свої особливості  найменувань людини. Значною мірою це пов’язано з історією заселення окремої території. Прослідкуємо основні етапи заселення Донецького краю, що дасть змогу пояснити походження антропонімів цього регіону. […]

Історія розвитку української літературної мови →  Березень 16, 2013

Літературна мова – це мова книжок, і вона сильно відрізняється від мови простонародної та розмовної. Українська літературна мова, яка тісно пов’язана з історією українського народу, на протязі свого існування зазнала різних змін у словнику і фразеології, у граматичній будові, у різновидах стилів. Початковим етапом існування української літературної мови, як і загальнонародної розмовної мови, є XIV […]

Індивідуалізація в процесі професійного навчання іноземним мовам →  Лютий 15, 2013

В наш час проблема викладання іноземної мови у вищій школі являє собою вирішення одного дуже важливого і суперечливого питання, відповідь на яке вкаже шлях і способи його вирішення: чи можливе досягнення мети навчання іноземної мови, якщо шлях до неї буде лежати через навчання? При досить багатосторонньому висвітленні педагогічних і методичних питань цієї проблеми її психологічна […]

Використання школи англійської мови SpeakUp для підготовки студентів до педагогічної практики →  Січень 31, 2013

Педагогічна практика, будучи першим кроком майбутніх учителів у професію, дозволяє студентам відчути реальний процес своєї майбутньої професійної діяльності, створює реальні умови для формування педагогічного мислення, для формування професійної спрямованості. Найчастіше тривогу у викладачів і у самих майбутніх вчителів викликає практика по другої іноземної мови на п’ятому курсі. На цього етапі не всі студенти мають достатній […]