Факт і природа фактів у журналістиці – Частина 4 →  26 Березня, 2012

Факт і природа фактів у журналістиці – Частина 1 Факт і природа фактів у журналістиці – Частина 2 Факт і природа фактів у журналістиці – Частина 3 Факт і природа фактів у журналістиці – Частина 4 Газета, а тим більше тижневик, має більше можливостей детальніше, в подробицях поінформувати аудиторію, як це зробив кореспондент газети “День” […]

Що таке “буквальний переклад”? →  12 Листопада, 2011

Що таке “буквальний переклад”? БУКВАЛЬНИЙ ПЕРЕКЛАД — копія, що зовні відповідає розміру та технічним засобам у, бо повністю підвладний законам чужої мови і стилістичної стихії. Буквальний переклад механічно калькує мовні та структурні складники тексту першотвору без належної уваги до їх узгодження із виразно-стилістичними особливостями мови, на яку він перекладається, що часто призводить до спотворення його […]

Близькоспоріднені, далекоспоріднені, неспоріднені мови →  10 Листопада, 2011

Близькоспоріднені, далекоспоріднені, неспоріднені мови Усі мови світу групують за ознакою спорідненості, що зумовлюється спільністю їх походження (така класифікація називається генеалогічною). Спорідненість мов встановлюється за допомогою порівняльно-історичного методу і виявляється з наявності спільних рис та закономірних регулярних відповідностей їх лексичного складу, звук, елементів (фонем, звук, змін), морфем, словотворних компонентів та способів словотворення, спільності або подібності граматичного […]

Герменевтична нерівність: розуміння мови та мова розуміння. →  26 Вересня, 2011

Герменевтична нерівність: розуміння мови та мова розуміння. Ми розуміємо речі лише тією мірою, якою любимо їх Бл. Августин Розуміння якої-небудь мови передбачає знання лексики цієї мови, вміння без зусиль узгоджувати слова за правилами граматики, яка панує для даної мови. тощо. У носія певної мови чи того, хто вільно володіє нею, цей процес автоматизується. Однак чи […]

→  28 Травня, 2011

Чистота мовлення Чистота мовлення часто асоціюється з наявністю літературних елементів. Дотримання літературних норм у мовленні, відповідальне ставлення до лексичних, стилістичних, орфоепічних правил є основою чистоти мовлення. Більш детально по складові поняття та особливості дотримання літературних норм у мовленні можна прочитати у таких джерелах: – Чистота мовлення | Мова | Новини на Gazeta.ua. Джерело: – Чистота […]

Рідна мова як засіб національного виховання →  13 Травня, 2011

Рідна мова як засіб національного виховання Національне відродження покликане ліквідувати мовну роз’ єднаність окремих регіонів України, зміцнити всі етнічні групи, що проживають в Україні, на основі української мови, яка проголошена державною. Підвищення культури мови сприятиме подоланню національного нігілізму, безбатьківщини, які накопичувались в Україні століттями. Мова – основа національної гідності і ставлення до неї є виявом […]

Основні характеристики категорії ввічливості →  11 Січня, 2011

Нижче наведено частину дослідження “Граматичні та лексико-семантичні засоби вираження ввічливості в сучастній англійській мові“. За цим посиланням ви зможете знайти детальний опис роботи і список джерел. Основні характеристики категорії ввічливості Розглядаючи ввічливість, завжди варто пам’ятати, що у кожного окремого народу своє бачення на це поняття, яке в різних культурах сприймається і розуміється по-різному (у кожній […]

Фізіологічні механізми мовної діяльності →  2 Листопада, 2010

Фізіологічні механізми мовної діяльності Фізіологічним підґрунтям мовлення є умовно-рефлекторна діяльність кори великих півкуль головного мозку, подразниками для якої є слова, «сигнали сигналів» (І. Павлов), що замінюють безпосередні предмети та їх властивості. Як подразник слово постає у трьох формах: слово почуте; слово побачене; слово вимовлене. Функціонування слова пов’язане з діяльністю периферійного апарату мовлення та центрально-мозкових фізіологічних […]

Поняття про мову та її функції →  10 Жовтня, 2010

Поняття про мову та її функції Найзагальнішими та найнеобхіднішими умовами продуктивної психічної діяльності особистості є мова і мовлення, спілкування та увага. З одного боку, вони пронизують усе психічне життя людини і забезпечують можливість активного задоволення її пізнавальних і суспільних потреб, а з іншого — є засобами реалізації внутрішнього світу та можливостей особистості. Мова є специфічно […]

Різновиди мовлення →  10 Жовтня, 2010

Різновиди мовлення Прояви мовної діяльності неоднорідні, їх можна поділити та класифікувати на певні різновиди за різними ознаками. Усне мовлення. Це основний різновид мовлення, яке є звучним і сприймається іншими за допомогою слуху. Усне мовлення поділяється на діалогічне та монологічне. Діалогічним називається мовлення між двома або кількома співрозмовниками, які міняються ролями того, хто слухає, та того, […]