Архів обранного тега »модернізація промисловості«

Вітчизняний вектор інноваційного розвитку сфери АПК →  22 Травня, 2015

Сільське господарство завжди було і залишається найбільшою виробничою галуззю економіки. Зосередження запасів природних ресурсів для виробництва продукції і сировини, акумуляція людських ресурсів, як продуктивних, так і споживчих, сприятлива екологічна обстановка – все це дозволяло сільському господарству успішно конкурувати на світових ринках сільськогосподарських виробників. Агропромислове виробництво є одночасно і проблемною, і перспективною галуззю. Однак абсолютна залежність […]

Важливість автоматизації в сфері управління промисловим підприємством →  23 Листопада, 2014

Розвиток вітчизняної харчової промисловості знаходиться на стадії стрімкого розвитку, оскільки за останні роки основні фонди більшості підприємств не оновлювалися. В такій ситуації у підприємства є лише два виходи – залишатися на місці або почати процес модернізації, який дозволить виробляти не лише дешеву, але й якісну та конкурентоспроможну продукцію. Ми звернули увагу на те, що більшість […]

Етапи побудови плану модернізації регіону країни →  15 Листопада, 2013

Управління ресурсами модернізації регіонів – складний і багатоаспектний процес, що вимагає адекватного методичного та практичного інструментарію. У складі методів та інструментів управління соціально-економічної системи регіону можна виділити ті, які найбільшою мірою використовуються в управлінні ресурсами процесу модернізації: – Метод стратегічного управління регіоном; – Програмно-цільові методи та інструменти управління регіоном; – Методи територіального планування; – Методи […]

Модернізація промисловості і структури підприємництва →  21 Листопада, 2012

В останнє десятиліття спостерігається системне зростання ресурсномістких видів діяльності і в першу чергу тих, що добувають в загальній структурі виробництва. Високі прибутки в сировинних видах діяльності відтягують капітал і перешкоджають розвитку високотехнологічних виробництв. Рішення виниклої проблеми можливе за рахунок проведення модернізації. Модернізація передбачає вирішення наступних завдань: – Вдосконалення технологій, що використовуються на діючих виробництвах; – […]