Архів обранного тега »мотивація праці«

Сучасні наукові теорії мотивації праці на підприємстві →  Листопад 19, 2013

У світовій практиці використовувалися два методи вартісних оцінок людських істот: вартість виробництва і процедура капіталізації заробітку. Оцінка людського капіталу на мікроекономічному рівні може бути здійснена на базі ринкової вартості підприємства. Але такий підхід не враховує мінливості останньої. Крім того, іноді підприємство може продаватися нижче балансової вартості, однак це не означає, що воно не має людського […]

Вплив інновацій на систему мотивації праці →  Листопад 19, 2013

У сучасному менеджменті головним є те, який із трьох видів стратегії обирає фірма: стратегію інновацій, стратегію на зменшення витрат чи стратегію, що включає в себе основні риси перших двох. На тлі перебудови бізнесу, структурних змін та інновацій у системі менеджменту персоналу активізується розвиток засобів стимулювання праці. При цьому розв’язуються наступні задачі: управління трудовою мотивацією, використання […]