Архів обранного тега »мотивація«

Підходи до мотивації персоналу у компанії →  21 Серпня, 2013

В сучасних умовах найбільш ефективною є нематеріальна мотивація, яка заснована на увазі до особистості співробітника і визнання його професійних успіхів. Також існує система заходів яка дозволить підвищити ефективність використання трудового потенціалу, а саме: 1. Надання допомоги лінійному керівнику для розвитку персоналу та більш кращого використання трудового потенціалу підприємства. Спеціаліст у сфері управління людськими ресурсами має […]

Управління мотиваційним процесом в сучасній організації →  18 Липня, 2013

Сучасне управління персоналом у системі менеджменту якості підприємства здійснюється в контексті парадигми управління людськими ресурсами, розглядає персонал, з одного боку, як найважливіший специфічний ресурс, а з іншого боку, як внутрішнього споживача системи винагороди (заробітної плати і пільг, кар’єрного зростання, програми навчання, значущості та престижності роботи), пропонованої працівникам за якісний і продуктивну працю. Саме тому мотиваційні […]

Роль мотивації в навчально-професійній діяльності студента →  14 Січня, 2013

Ставлення студента до свого навчання у ВНЗ залежить насамперед від чинників вибору професії (спеціальності) і ставлення до самого про­цесу учіння. Позитивною мотивацією професійного вибору студента є такі його прояви: яскраво виражений інтерес до професії; бажання в майбутньому займатися саме цією професійною діяльністю; прагнення бути корисним людям, суспільству, результатами своєї про­фесійної діяльності служити Україні та ін. […]