Архів обранного тега »навчальний процес«

Формування гуманістичного мислення у навчальному процесі →  Липень 25, 2013

Гуманізм завжди був і залишається провідною світоглядною орієнтацією прогресивних громадських рухів. Принципи людинолюбства, свободи і справедливості, захисту людської особистості, працьовитості, рівності настільки ж старі, як і сам світ. Гуманістична традиція формувалася багатьма поколіннями на довгому і суперечливому шляху свого розвитку. Зовсім недавно, перебуваючи під гіпнозом політичних формул і гасел, ми були цілком щиро переконані, що […]

Поняття «навчання», «процес навчання», «навчальний процес» →  Січень 4, 2013

Інтегративно-синергетична модель педагогічної технології як підсистему може включати різні види взаємодії суб’єктів навчально-виховного процесу, а також різноманітні концептуальні напрямки його удосконалення. Якщо кожен напрямок виділити окремим кольором – модель перетвориться у різнобарвну веселку. Основними для дидактики є поняття «навчання», «процес навчання», «на­вчальний процес», причому перше поняття є базовим для двох інших. У найбільш загальному плані […]

Навчальний процес у ВНЗ як спосіб реалізації завдань професійної підготовки студентів →  Листопад 15, 2012

Провідну роль у розв’язанні завдань професійної підготовки студентів, становлення особистості майбутніх фахівців відіграє навчальний процес у вищій школі. Навчальний процес – це спеціальна форма передачі та засвоєння суспільно-історичного досвіду, яка становить складну єдність діяльностей ученого-викладача і студента, спрямованих на досягнення загальної мети – опанування студентами науковими знаннями, уміннями і навичками та різнобічним розвитком майбутніх фахівців […]