Архів обранного тега »навчання«

Особливості побудови сучасної програми з музичного навчання →  26 Березня, 2013

Відповідно до сучасної концепції розвитку художньої освіти, сформульованої відповідно до вимог теперішнього часу і запитами сучасного суспільства, головна мета навчання – формування музичної культури дітей як невід’ємної частини їхнього духовного розвитку, як важливої ​​складової повсякденному житті освіченої людини. До недавнього часу діючі програми пропонували однакові форми і методи реалізації завдань навчання. Це знеособлювало навчальний процес […]

Стандартизація поняттєво-термінологічного апарату педагогіки вищої школи →  10 Березня, 2013

Питання щодо необхідності чіткого визначення (певної стандартизації) основних понять та термінів як освіти взагалі, так і вищої освіти зокрема, є важ­ливим з огляду на забезпечення освітньої якості. Адже зневага до їх з’ясування може призвести до спрямування освітніх зусиль на досягнення хибної мети. Теоретично досліджуючи і практично розбудовуючи освіту, важливо насам­перед уточнити її інтерпретацію. Скажімо, в […]

Навчання іншомовній письмовій комунікації у школі Speak-Up з урахуванням принципу поетапного навчання →  4 Лютого, 2013

Навчання майбутніх журналістів іншомовній письмовій комунікації здійснюється на основі дискурсного підходу, мета якого полягає в надбанні знань і оволодінні дискурсними вміннями продукування текстів іноземною мовою з урахуванням предмет-орієнтованого і суб’єкт-орієнтованого видів змісту на основі набутого досвіду в письмовому спілкуванні. Оскільки основу будь-якого підходу складають принципи, то в рамках дискурсного підходу виділяються принцип комунікативності, когнітивної спрямованості […]

Роль мотивації в навчально-професійній діяльності студента →  14 Січня, 2013

Ставлення студента до свого навчання у ВНЗ залежить насамперед від чинників вибору професії (спеціальності) і ставлення до самого про­цесу учіння. Позитивною мотивацією професійного вибору студента є такі його прояви: яскраво виражений інтерес до професії; бажання в майбутньому займатися саме цією професійною діяльністю; прагнення бути корисним людям, суспільству, результатами своєї про­фесійної діяльності служити Україні та ін. […]