Архів обранного тега »науково-педагогічні працівники«

Головні мотивуючі фактори сучасних педагогічних працівників →  Квітень 30, 2016

Трудова поведінка працівника сфери освіти визначається взаємодією різних внутрішніх і зовнішніх спонукальних сил. Серед внутрішніх спонукальних сил виступають потреби та інтереси, цінності і ціннісні орієнтації, ідеали і мотиви. До зовнішніх спонукальних сил відносять різноманітні засоби економічного і морального впливу, тобто стимули. Завдання керівника установи вибрати ті засоби, форми і методи управління, які дозволили б задовольнити […]

Науково-педагогічні працівники: наукові ступені та вчені звання →  Листопад 30, 2012

За законом науково-педагогічні працівники – це особи, які за основним місцем роботи у вищих навчальних закладах ІІІ і IV рівнів акредитації профе­сійно займаються педагогічною діяльністю в поєднанні з науковою та науково-технічною діяльністю. Остання регулюється Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність». Посади науково-педагогічних працівників існу­ють також у закладах післядипломної освіти, в яких здійснюється підготовка за […]