Архів обранного тега »освіта«

Реалізація ідеї університетської освіти в середньовічних цивілізаціях та в епоху Відродження →  Березень 2, 2013

Університети, що в науковому обігу відомі як «класичні», масово виникають у Європі в добу Середньовіччя. За влучним виразом П. Уварова, «університет – це дар, яке Високе Середньовіччя дало Європі Нового часу». Підвалини європейської уні-верситетськоїосвітибулозакладеноБолонським університетом(1119). Наступними стали: Неапольський (1224), Римський (1303), в Англії – Оксфордський (ХІІ ст.), Кембріджський (1202), у Франції – Монпельє (1180), Паризький […]

Необхідність управління у сфері освіти та його особливості →  Лютий 25, 2013

Управління в системі освіти, як і в інших сферах суспільного бут­тя людини, враховує психологічні (індивідуально-психологічні особли­вості людини, зміст її діяльності і характер поведінки та ін.) і соціально­психологічні чинники (закономірності взаємин у групі, стиль спілкуван­ня тощо), які впливають на цей процес. Студент є об ‘єктом управління викладача, оскільки діяльність останньо­го спрямована на зміни особистості майбутнього фахівця. […]

Розвиток вищої педагогічної освіти та педагогіки як навчальної дисципліни в системі університету (1804 – 1874 рр.) →  Лютий 2, 2013

З діяльністю імператорських університетів пов’язаний факт становлення вищої педагогічної освіти. На початку XX ст. це питання широко дискутува­лося. Існувало кілька концептуальних підходів. Поширною була ідея після-університетської педагогічної освіти, інша – полягала у поєднанні професійної і наукової підготовки вчителя в умовах університетської системи. Як наслі­док, у структурі Xарківського імператорського університету і Університету св. Володимира були започатковані […]

Перші в Україні освітньо-виховні системи вищого рівня (1576 – 1817 рр.) →  Січень 29, 2013

Основою і організаційно-педагогічною передумовою утворення вищих на­вчальних закладів в Україні стали братські школи. На території України брат­ства як релігійно-благодійницькі організації почали виникати з середини XV ст. Одним із найвідоміших і найдавніших є Львівське, засноване при храмі Успіння Богородиці приблизно 1453 р. Наприкінці XVI – на початку XVII ст. православ­ні братства діяли в Луцьку, Острозі, Києві, […]