Архів обранного тега »основні форми світогляду«

Роль світогляду у формуванні почуттів особистості →  Серпень 28, 2014

Світогляд людини відіграє велику роль у формуванні почуттів. Поведінка учня характеризується не тільки усвідомленням понять, наявністю правильних переконань, а й тісно зв’язаними із ними почуттями. Почуття людини, відображаючи об’єктивну дійсність, у той же час виявляють ставлення до цієї дійсності. Почуття впливають на формування мотивів діяльності людини. Виховання почуттів – найважливіший фактор формування поведінки. Підкреслюючи роль […]

Головні фактори формування світогляду сучасних школярів →  Липень 16, 2014

Світогляд сучасних учнів формується на основі нових суспільних відносин у процесі активної творчої діяльності. Творча активність учнів виховується в органічній єдності з навчанням, суспільно корисною продуктивною працею. Суспільно корисна діяльність учнів стає важливим засобом формування демократичного світогляду, джерелом загартування. Але таким джерелом вона стає тоді, коли зумовлена навчально-виховними завданнями, педагогічно спрямована. Сучасні педагоги підкреслюють виховну […]

→  Червень 9, 2011

Світогляд, його структура та проблематика. Основні форми світогляду. Світогляд та його структура У філософії, як і в попередніх формах тлумачення світу -міфології та релігії – людина хоче знайти відповідь на питання про смисл свого існування, що робить її (філософію) не просто знанням,  а світоглядним,   тобто  співвіднесеним  зі  світом знанням, у чому й полягає його специфіка. […]