Архів обранного тега »переклад«

Професійна етика перекладача на англійську мову →  Березень 26, 2013

Етичні норми перекладача удосконалювались протягом ХХ ст.. Як стверджують сучасні дослідники, соціальний статус перекладача достатньо високий. Проте ситуація, яка склалась в нашій державі завдяки певним історичним умовам (більшовизм, атеїзм) призвела до того, що протягом ХХ ст. перекладач скоріше був «бійцем ідеологічного фронту», ніж саме спеціалістом в галузі перекладу. Звідси така легкість щодо заняття перекладом та […]

Основи граматичних трансформацій при перекладі слів та словосполучень з іспанської мови →  Лютий 15, 2013

Повністю однакових лінгво-систем не можна знайти навіть в близькоспоріднених мовах. Це тим більше справедливо по відношенню до слов’янської та романської сімей мов. На всіх рівнях мови, як фонетичному, лексичному, так і граматичному вони помітні і є багатоаспектними. Знання цих відмінностей є особливо важливими для студентів міжнародних спеціальностей, для яких переклад служить найважливішим інструментом роботи. Вивчення […]

Що таке переклад і як розуміти цей процес? →  Вересень 25, 2012

Саме поняття перекладу є досить складним. При його дослідженні в центрі уваги опиняються не лише мовні, а й соціальні, психолінгвістичні та культурні аспекти. Сьогодні переклад – це невід’ємна частина людської цивілізації, в якій існують самі різні етноси та культури. У перекладу – багатовікова історія і завжди переклад грав одну з найважливіших соціальних ролей. За допомогою […]

Як обирати професійне бюро перекладів? →  Вересень 15, 2012

Зараз все більше компаній хочуть вийти на міжнародний ринок, охопити своїми послугами і товарами весь світ. Звичайно, робота на іноземних ринках вимагає розуміння місцевої специфіки і знання мови населення тієї чи іншої країни. Як результат, бізнесу постійно потрібні адекватні переклади, апостиль документів, нотаріальне завірення текстів та інші послуги, які спеціалізоване агентство перекладів готове запропонувати своїм […]

Варіант перекладу →  Листопад 16, 2011

Варіант перекладу У перекладознавстві підставно вважати кожен переклад певного тексту варіанта першотвору – інваріанта. Таких варіантів однією мовою може бути навіть кількадесят. Наявність попередніх варіантів створює певну традицію: в більшості випадків новий перекладач зважає на досвід попередників (часто й на досвід перекладачів на інші мови). В.Вересаєв писав у передмові до свого перекладу “Іліади”: “Якщо ми […]

Переклад як джерело національної культури →  Вересень 29, 2011

Переклад як джерело національної культури Проблема перекладу була і залишається від того часу, відколи люди створили літературу (художню, наукову) і хотіли б нею обмінюватися. Перші спроби перекладання пов’язані з перекладом біблійної літератури. З прийняттям християнства розпочалися переклади церковних книг, у І пол. XIX ст. — переклад оригінальної поезії й фольклору. Історію українського перекладу ще не […]