Архів обранного тега »персонал компанії«

Актуальність організації курсів підвищення комп’ютерної грамотності персоналу →  11 Серпня, 2016

Ефективність функціонування підприємства і якість продукції, що випускається або послуг, що надаються безпосередньо залежить від рівня продуктивності праці персоналу. В якості основного чинника підвищення продуктивності праці вітчизняні та зарубіжні спеціалісти виділяють її мотивацію. Серед мотиваційних стимулів важливим є, як матеріальне стимулювання працівників, так і нематеріальні стимули. Безперечним є твердження про забезпеченість підприємств кваліфікованими працівниками, їх […]

Вплив персоналу на шлях розвитку сучасних торгівельних підприємств →  23 Квітня, 2016

В умовах розвитку ринкових відносин ефективне використання виробничих ресурсів, підвищення інтенсивності виробничих процесів є найважливішою умовою підвищення конкурентоспроможності підприємства і його стійкої роботи. Колективна форма організації праці є одним з факторів інтенсифікації праці. Використовувати вплив цього фактора можна як в екстенсивному, так і інтенсивному розрізі. В даний час на більшості підприємств покладаються на екстенсивний розвиток […]

Адміністративна та інші форми мотивації роботи працівників →  24 Січня, 2016

Специфіка економічної системи нашої країни впливає на пріоритетні способи стимулювання праці на підприємствах і визначає особливості системи стимулювання праці. Стимулювання праці розглядається саме в системному аспекті, тобто, враховуючи як матеріальні, так і нематеріальні стимули і їх взаємовплив, згідно реальними можливостями економіки. Сьогодні можна перерахувати такі особливості системи стимулювання праці: – Зниження значущості матеріальних грошових стимулів; […]

Підходи до мотивації персоналу у компанії →  21 Серпня, 2013

В сучасних умовах найбільш ефективною є нематеріальна мотивація, яка заснована на увазі до особистості співробітника і визнання його професійних успіхів. Також існує система заходів яка дозволить підвищити ефективність використання трудового потенціалу, а саме: 1. Надання допомоги лінійному керівнику для розвитку персоналу та більш кращого використання трудового потенціалу підприємства. Спеціаліст у сфері управління людськими ресурсами має […]