Архів обранного тега »політологія«

Особливості розвитку та основні концепції лібералізму →  13 Червня, 2013

Це політична течія буржуазно-демократичного напрямку, яка об’єднує прибічників парламентського ладу, заснованого на наступних принципах: всі люди вільні і мають однакові громадянські права; особистість і її права є основою будь-якого суспільства, права особи священні і обов’язок держави їх оберігати. Пошуки компромісу і досягнення консенсусу між індивідами, соціальними верствами і державою – основний зміст виконавчої і законодавчої […]

Основні ідеї неоконсерваторів →  9 Червня, 2013

Основні ідеї неоконсерваторів: збереження в суспільстві сильної позиції держави при вільному розвитку великого бізнесу; допуск до політичної влади лише представників елітних прошарків суспільства; сила державної влади – в її професіоналізмі та моральності; у міжнародних відносинах на першому плані повинні домінувати національні інтереси, насамперед, економічна зацікавленість.Головною соціальною опорою неоконсерватизму став шгвидкозростаючий середній клас. Соціальна політика спрямована […]

Поняття та рівні політичної системи →  8 Червня, 2013

Суспільство знаходиться у постійно мінливому середовищі економічних, соціокультурних, міжнародних і інших дійсностей. Організація громадського життя, здійснення владних повноважень неможливі без певної упорядкованості і взаємодії різних політичних інститутів – суб’єктів і об’єктів політики. Політична система, як набір елементів, властивостей і функцій, спрямована на здійснення конкретного типу володарювання, на пристосування суспільства до соціальних умов, що змінюються. Вже […]

Типи політичних систем →  31 Травня, 2013

В кожній країні складається своя політична система, формування якої залежить від багатьох факторів. Разом з тим, порівняльний аналіз на основі різних критеріїв дозволяє виділити їхні загальні риси і класифікувати політичні системи по типовим групам. По характеру взаємин із зовнішнім середовищем політичні системи підрозділяються на відкриті і закриті. Закриті системи орієнтуються на використання власних ресурсів, прагнуть […]