Архів обранного тега »процес навчання«

Поняття «навчання», «процес навчання», «навчальний процес» →  4 Січня, 2013

Інтегративно-синергетична модель педагогічної технології як підсистему може включати різні види взаємодії суб’єктів навчально-виховного процесу, а також різноманітні концептуальні напрямки його удосконалення. Якщо кожен напрямок виділити окремим кольором – модель перетвориться у різнобарвну веселку. Основними для дидактики є поняття «навчання», «процес навчання», «на­вчальний процес», причому перше поняття є базовим для двох інших. У найбільш загальному плані […]

→  3 Вересня, 2011

Суть процесу навчання Ми вже знаємо, що латинське слово «processus» означає рух уперед, просування вперед. Поняття «навчання» сучасною дидактикою трактується як упорядкована взаємодія учителя та учнів, спрямована на досягнення завдань освіти. Поняття «процес навчання», «навчальний процес» пов’язані з розвитком навчання в часі та просторі й означають послідовність його актів. У творах стародавніх і середньовікових мислителів […]

Оцінка і самооцінка результатів навчального процесу →  2 Серпня, 2011

Оцінка і самооцінка результатів навчального процесу (оцінно-результативний компонент) Оцінка педагогами і самооцінка учнями досягнутих у процесі навчання результатів є важливим стимулом навчання. Вони можуть сприяти формуванню мотиву, який тісно пов’язаний з інтересом до учіння, почуттям задоволення від успіхів, радістю від подолання труднощів і досягнення мети. Оцінка і самооцінка дозволяють встановити відповідність досягнутих у процесі навчання […]

Контроль рівня сформованості у студентів другого курсу вмінь удіювання →  25 Квітня, 2011

Робота присвячена дослідженню контролю рівня сформованості у студентів другого курсу вмінь аудіювання. Предметом дослідження виступає методика укладання комплексу тестових завдань з аудіювання. Для досягнення поставленої мети у даній роботі подано загальну характеристику аудіювання як виду мовленнєвої діяльності, визначено зміст та вимоги до рівня сформованості вмінь аудіювання, виокремлено та охарактеризовано методику організації формування навичок і розвитку […]