Архів обранного тега »Підприємництво«

Визначення потенціалу малого підприємництва →  22 Листопада, 2012

Малі підприємства як найбільш гнучкі економічні утворення, як і малий бізнес в цілому, є потужним інструментом пожвавлення, реформування і стабілізації економіки. Однак ці функції малий бізнес здатний виконувати лише при певному інституціональному устрої економіки, стані кредитно-фінансової системи, інвестиційному кліматі та макроекономічної ситуації в країні. Як свідчать дані офіційної статистики, в Україні за період з 2006 […]

Модернізація промисловості і структури підприємництва →  21 Листопада, 2012

В останнє десятиліття спостерігається системне зростання ресурсномістких видів діяльності і в першу чергу тих, що добувають в загальній структурі виробництва. Високі прибутки в сировинних видах діяльності відтягують капітал і перешкоджають розвитку високотехнологічних виробництв. Рішення виниклої проблеми можливе за рахунок проведення модернізації. Модернізація передбачає вирішення наступних завдань: – Вдосконалення технологій, що використовуються на діючих виробництвах; – […]

→  23 Липня, 2010

ПОНЯТТЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОРЯДОК ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ її СУБ’ЄКТІВ Порядок здійснення підприємницької діяльності в Україні регулює, перш за все, Закон «Про підприємництво» від 7 лютого 1991 р. (із змінами і доповненнями) та Закон «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 1 червня 2000 р. Підприємництво – це безпосередня самостійна, систематична, на власний ризик діяльність з […]