Архів обранного тега »П.Могила«

Політичні концепції у Києво-Могилянській академії →  Грудень 25, 2011

Політичні концепції у Києво-Могилянській академії Києво-Могилянська академія, ставши першим вищим на­вчальним закладом на східних та деяких південних слов’ян­ських територіях, зробила вагомий внесок у формування світосприймання, розуміння та осмислення суспільного жит­тя. У тогочасних історичних умовах польсько-шляхетського панування на Україні українці не мали власної державності, влада на їхніх землях належала польському королеві, була ворожою і чужою українському […]

Роль союзу православної церкви й козацтва у відновленні та розвитку церковного життя на Україні в 1-й пол. XVII ст. →  Травень 7, 2011

Роль союзу православної церкви й козацтва у відновленні та розвитку церковного життя на Україні в 1-й пол. XVII ст. У першій половині XVII ст. у релігійно-церковному житті Речі Посполитої з’являється новий чинник – участь козацтва як суспільної верстви у захисті православної церкви. Зростаюча військова та економічна потуга українського козацтва, яке на межі XVI – XVII […]