Архів обранного тега »реалізм«

Історичні форми міжтекстовості →  20 Листопада, 2012

Різні епохи відрізняються способом міжтекстових відсилань. Для середньовічної інтертекстуальності притаманна струнка ієрархія, серцевину якої становили біблійні ідеї, сюжети й стилістика, а навколо них концентрувалися місцеві та запозичені поганські міфи, фольклорні тексти й історичні перекази, різнорідні клапті яких зшивалися в текст за допомогою елементів жанрово-стильової традиційності (безперервної повторюваності тематики, сюжетів, образних зворотів, порівнянь, епітетів, риторичних етикетних формул, за […]

Циклічні та лінійні концепції стильової еволюції в літературі →  17 Листопада, 2012

Дослідження європейського живопису, скульптури та архітектури від раннього Відродження й до Бароко дало Генріху Вельфліну підстави для розмежування п’ятьох стильових опозицій: «лінійність – мальовничість», «площинне – глибинне зображення», «закрита – відкрита форма», «багатоманітність – єдність», «абсолютна – відносна прозорість», за якими він змоделював циклічну концепцію стильової еволюції: «класика» і «бароко» – це два протилежні полюси, що наявні в кожній добі […]

Критичний реалізм в англійській літературі →  26 Жовтня, 2012

Боротьба між реалістичною й декадентською культурами в Англії наприкінці Х1Х – на початку ХХ ст. досягає ступеню вираженого антагонізму. Натуралістичний та естетський напрями (прерафаеліти, символісти, естетики) привернули на свій бік такого титана як О.Уайльд (1854–1900), який у своїх творах “Казки” (1891), “Портрет Доріана Грея” (1891) виступає проти грубої буржуазної дійсності, “матеріального прогресу”, продажницького духу, що […]

Література США →  25 Жовтня, 2012

Особливістю літературного процесу в США наприкінці Х1Х – на початку ХХ ст. є прискорені темпи розвитку й швидка зміна літературних напрямів і тенденцій. На зміну романтикам Ф.Куперу, Е.По, Н.Готорну приходять майстри реалістичного мистецтва: В.Уітмен. М.Твен, Д.Лондон, Т.Драйзер. Реалістичне мистецтво перемагало у важкій боротьбі проти буржуазно–демократичних ілюзій про унікальність американського капіталістичного шляху. До кінця 80–х рр. […]

Магічний реалізм у літературі Латинської Америки →  20 Жовтня, 2012

На початку 1960-х рр. увагу читацької публіки та літературних критиків дедалі більше привертає латиноамериканська художня література. Це своєрідне «відкриття Латинської Америки» зумовило пошук терміна на позначення яскравих явищ цієї літератури. Таким поняттям став термін «магічний реалізм». Щоправда, це словосполучення вперше вжив німецький поет і мистецтвознавець Франц Роо у 1925 р. стосовно особливостей експресіонізму. Поширення поняття […]

Відношення між генеалогією і типологією →  14 Жовтня, 2012

Учені й дотепер неодноразово відзначають труднощі розмежування контактно-генетичних зв’язків і відношень типологічного плану. Труднощі полягають у тому, що ці два різновиди відношень на кожному кроці тісно пов’язані й переплетені. Так, літературні школи і стильові течії мають бути об’єктом типологічних студій, але з’являлися вони, безперечно, під певними «впливами», мали зовнішні імпульси, творчий поштовх для виникнення. Крім […]