Архів обранного тега »редакція«

Структура й функціонування редакції періодичного видання – Частина 2 →  3 Травня, 2012

Структура й функціонування редакції періодичного видання – Частина 1 Перед початком проведення редакційного планування обов’язково узгоджуються всі суб’єкти (головний редактор, його заступник (-ки), редакційна колегія, редакційний секретаріат, майже всі творчі працівники редакції) та об’єкти (тематика, жанри, автори матеріалів, організаційні заходи щодо збору та розповсюдження інформації) планування. Види редакційних планів. У кожній редакції існує своя система […]

Періодичне видання та його аудиторія – Частина 2 →  30 Квітня, 2012

Періодичне видання та його аудиторія – Частина 1 Дослідження аудиторії газети. Демократизація нашого життя, підвищення інтересу до громадської думки, необхідність вивчення її для подальшого, більш ефективного функціонування друкованих ЗМІ зумовлюють все ширше використання анкетування як методу заочного опитування читачів з метою збирання інформації. У його основу покладено анкету, вміщену на газетних або журнальних шпальтах, іноді […]

Журналістика в системі соціальних інститутів →  1 Квітня, 2012

1.    Українські ЗМІ в умовах суспільного розвитку. 2.    Теорія соціальної відповідальності. 3.    Поняття “соціальний інститут”. Специфіка журналістики як соціального інституту. 4.    Соціальна норма в журналістській діяльності. Функції журналістики як четвертої влади. Сучасний напрямок розвитку України – це побудова нового демократичного суспільства, якому характерні гуманізм, демократія, домінування загальнолюдських цінностей, а також вільний обіг інформації. Новий інформаційний […]

Журналістика як вид творчої діяльності – Частина 4 →  20 Березня, 2012

Журналістика як вид творчої діяльності – Частина 1 Журналістика як вид творчої діяльності – Частина 2 Журналістика як вид творчої діяльності – Частина 3 Кожна газета по-своєму подає оперативну інформацію. “Молодь України”, наприклад, найважливіші з точки зору редакції події стисло друкує під традиційною рубрикою “Факт”. Дещо ширші повідомлення переважно офіційного характеру газета об’єднує під загальною […]

Термін “Варіант твору” →  13 Листопада, 2011

Термін “Варіант твору” ВАРІАНТ — (франц. varriante, від лат. various— змінюваний), або редакція (від лат. redactus— приведений до ладу) твору — видозміни, одна з можливих комбінацій або редакцій якогось творів або його частини. 1) У літературі всі текстуальні різновиди того самого твору, які з’являються в процесі творчих пошуків письменника найбільш адекватної форми і засобів втілення […]