Архів обранного тега »рефлекс«

Зв’язок психології з іншими науками →  Вересень 28, 2010

Зв’язок психології з іншими науками Між психологією та іншими науками існує двосторонній зв’язок: в одних випадках психологія використовує досягнення інших наук для вирішення своїх проблем, а в інших — науки використовують психологічні знання для пояснення або розв’язання певних питань. Міжпредметні зв’язки психології та інших наук сприяють їх взаємному розвиткові й застосуванню на практиці. Психологія в […]

Основні напрями в сучасній психології →  Вересень 28, 2010

Основні напрями в сучасній психології Останні два сторіччя розвиток психології тісно пов’язаний з досягненнями філософської думки та успіхами природничих наук. Матеріалістична інтерпретація природи та сутності психічних явищ була зумовлена появою філософії діалектичного матеріалізму й розвитком учення про рефлекторну природу психіки (І. Сєче-нов, І. Павлов). Філософія прагматизму спричинила появу в американській психології біхевіоризму, або науки про […]