Архів обранного тега »риси ідеології«

Етапи формування сучасних риси ідеології →  Червень 16, 2013

У своєму розвитку будь-яка політична ідеологія проходить три рівні: – теоретико-концептуальний, який формує головні положення політичної теорії, обгрунтовує цінності й ідеали. На цьому рівні йде добір і узагальнення ідейного матеріалу, усунення протиріч між різними аспектами. На цьому рівні найбільше тісно відбувається зв’язок між ідеологією і наукою; – програмно-директивний – принципи й ідеали перекладаються в конкретні […]