Архів обранного тега »романтизм«

Циклічні та лінійні концепції стильової еволюції в літературі →  17 Листопада, 2012

Дослідження європейського живопису, скульптури та архітектури від раннього Відродження й до Бароко дало Генріху Вельфліну підстави для розмежування п’ятьох стильових опозицій: «лінійність – мальовничість», «площинне – глибинне зображення», «закрита – відкрита форма», «багатоманітність – єдність», «абсолютна – відносна прозорість», за якими він змоделював циклічну концепцію стильової еволюції: «класика» і «бароко» – це два протилежні полюси, що наявні в кожній добі […]

Малі епічні жанри романтичної літератури: сатира в літературі Романтизму →  31 Жовтня, 2012

До числа особливих романтичних жанрів можна, мабуть, віднести таку форму, як фрагмент. Ф. Шлегель обґрунтував появу фрагменту і фрагментарної побудови творів тим, що особливий стан божественного одкровення, натхнення не може бути тривалим. Він також довів, що не слід окремі фрагменти, які виникли в такі хвилини, штучно поєднувати зв’язками, тому що ці вставні зв’язки або відчуваються як […]

Міжродові форми у літературі Романтизму →  24 Жовтня, 2012

У цьому ракурсі на особливу увагу заслуговують специфічні міжродові утворення. Першим слід тут згадати жанри ліро-епічної і драматичної поеми, в яких синтезуються: лірика і епіка – в першому із цих жанрових утворень, лірика і драма – в другому. Вони набувають поширення в різних країнах і входять до провідних у літературі зрілого романтизму; згадаймо хоча б […]

Роман доби Романтизму →  10 Жовтня, 2012

Романтичний роман являє собою окремий етап у розвитку жанру. Якщо глянути на створені романтиками романи, то саме вони найбільше ілюструють висунуту М. М. Бахтіним концепцію роману як що до жанру, який „твориться безупинно” Німецький романтичний роман у більшій своїй частині не прагне до фабульної цікавості, він створює іншу художню реальність – реальність духа. І це стосується не […]

Особливості американського романтизму у новелістиці Ірвінга Вашингтона →  3 Жовтня, 2011

Особливості американського романтизму у новелістиці Ірвінга Вашингтона Нижче розглядається фрагмент проблеми, не висвітленоїї українським літературознавством, яка пов’язується з творчістю представника американського романтизму Ірвінга Вашингтона. Однією з виразних рис романтизму є, як відомо, зацікавленість історією. Література зверталася до історії у пошуках сюжетів і героїчних характерів епізодично, намагаючись почерпнути моральні уроки з подій минулого. Тільки з романтизмом, […]