Архів обранного тега »Р. Дарендорф«

Параметри конфліктів →  27 Січня, 2013

Вони характеризують конфлікт у цілому і вимірюються за допомогою різних шкал. Кожний з параметрів описує свій аспект розвитку конфлікту і залежить від певної групи факторів, про які уже йшлося. Параметри  конфлікту: – Гострота – Тривалість – Інтенсивність – Зрілість – Направленість – Територія поширення – Ступінь насильства Гострота конфлікту. Це параметр конфлікту, що визначає ступінь […]

Регулювання конфлікту →  5 Жовтня, 2012

Вихід із конфлікту на ранній стадії не завжди можливий. Тому виникає питання, як зробити конфлікт конструктивним, менш болісним і гострим. Конфліктологи вважають, що вирішення цих завдань знаходиться на шляху регулювання конфлікту, управління ним. Активним прихильником стратегії управління конфліктом є німецький конфліктолог Р.Дарендорф. Він виступає взагалі проти термінів „розв’язання”, „ліквідація” конфлікту, оскільки вони відображають „соціологічно помилкову […]

Трактування поняття “конфлікт” та “соціальний конфлікт” →  1 Вересня, 2012

Конфліктологи вважають, що ключ до розуміння конфліктів – їх наукова дефініція. З цього питання, як правило, і починаються будь-які навчальні курси. Конфлікт (від латинського conflictus– зіткнення) визначається в науковій літературі по-різному. Причина цього, по-перше, у тому, що його вивчає багато наук і кожна привносить свій аспект бачення природи конфлікту; по-друге, різні визначення охоплюють неоднозначні соціальні процеси, […]