Архів обранного тега »система управління«

Опис етапів розробки планування шкільної роботи →  28 Грудня, 2013

План роботи школи складають на навчальний рік. У ньому, виходячи з конкретних умов, визначають основні заходи, що їх має здійснити колектив педагогів і учнів, щоб забезпечити успішне здійснення завдань, які ставляться перед школою. Річний план – це конкретна програма дій колективу школи. План роботи включає такі розділи: I. Вступ. На основі аналізу роботи за минулий рік […]

Сучасний стан розвитку системи збуту сільськогосподарської продукції →  26 Грудня, 2013

У ринок сільськогосподарської продукції в нашій країні є одним з найбільших і становить основу продовольчої безпеки. Однак, є протиріччя в інтересах сільськогосподарських і переробних підприємств. Перші зацікавлені у збільшенні обсягів виробництва і скорочення витрат, другі – у виробництві продукції і посилення монополізму. В наш час сільськогосподарські та переробні підприємства самостійно обирають канали реалізації продукції. Найдешевшим […]

Формування системи управління в компанії →  15 Липня, 2013

Розробляючи стратегію розвитку компанії та завдання щодо її реалізації, необхідно вивчити питання про наявну організаційну структуру управління логістичними операціями. Алгоритм формування структури логістичного підрозділу виглядає наступним чином: Визначення цілей і завдань. Цей процес включає у себе проект стратегії розвитку компанії; інтерв’ю з керівництвом компанії; проведення SWOT-аналізу, PEST-аналізу; проведення аудиту логістичної системи компанії і бізнес-процесів. Результатом […]

Особливості створення бізнес плану та оптимізації системи управління →  7 Липня, 2013

Однією з найсерйозніших проблем, з якими стикаються підприємці, полягає в підготовці і написанні бізнес-плану. Адже бізнес-план є обов’язковим для будь-якого бізнесу. Бізнес-план виконує три функції: 1) визначення майбутніх проектів; 2) визначення того, якою мірою досягнуто мети; 3) отримання фінансування. Бізнес-план – це насамперед план, що викладає, як повинен вестися бізнес, щоб робити помилки на папері, […]