Архів обранного тега »соціальна структура«

Соціальні групи як елементи соціальної структури – Частина 3 →  Серпень 17, 2012

Соціальні групи як елементи соціальної структури – Частина 1 Соціальні групи як елементи соціальної структури – Частина 2 Розміри соціальних груп Розмір соціальної групи відіграє важливу роль у характері взаємодії її членів. Це питання докладно висвітлено у працях Георга Зіммеля. Чим менша ірупа – тим більше можливостей у кожного з її членів краще зрозуміти інших […]

Соціальні групи як елементи соціальної структури – Частина 2 →  Серпень 17, 2012

Соціальні групи як елементи соціальної структури – Частина 1 Хоторнський експеримент Багато досліджень замовлялися підприємцями, яким не потрібні були безкінечні одноманітні ряди даних про те, як, куди і коли ходила конкретна людина або що вона робила в робочий і в неробочий час. Підприємцю потрібні були пояснювальні конструкції: чому робітник веде себе певним чином і що […]

Соціальні групи як елементи соціальної структури →  Серпень 17, 2012

Сутність соціальних груп Соціальні статуси і ролі зв’язують людей певним соціальними відносинами. Часто вони продовжуються досить довго для того, щоб серед учасників цієї взаємодії склалася відносно стала сукупність очікувань щодо поведінки стосовно один одного. Коли ці відносини підтримуються у часі, вони перетворюють їх учасників на соціальну групу. Соціальна група – це двоє чи більше людей, […]

Механізми заміни соціальних груп при владі →  Січень 22, 2012

Механізми заміни соціальних груп при владі Статус панівної групи обмежений часом. Змінюються еко­номічні та інші умови життя суспільства. Відбуваються зрушення в соціальній структурі. Перед політикою постають нові завдання. Виникають нові політичні пріоритети. А це вимагає приходу до влади інших соціальних сил, соціальних груп, утвердження нової політичної еліти. Механізми такого приходу залежать від того, чи він […]

Соціальна структура — детермінанта політичного процесу →  Січень 9, 2012

Соціальна структура — детермінанта політичного процесу Соціальна структура як істотний чинник організації су­спільного життя визначає ряд важливих складових політики: її мету, суб’єкти, рушійні сили, ієрархію влади і багато інших. Своєю чергою політика в різноманітних виявах — еко­номічному, соціальному, національному, культурному тощо — має зворотний вплив на розвиток соціальної структури. Саме тому структура, тенденції її розвитку […]

Політика та її соціальність →  Грудень 5, 2011

Політика та її соціальність Вичленити політологію із системи суспільствознавчих наук як специфічну самостійну наукову дисципліну дуже важко. По суті, не існує уніфікованого загальноприйнятого визначення предмета цієї науки. Невизначеність і розмитість його границь (так, досить складно чітко розмежувати праці зарубіжних авторів політологічного, соціологічного і політекономічного характеру, що зумовлюється самим характером політології) посилюється розмаїттям ідейно-політичних позицій, методологічних […]