Архів обранного тега »СРСР«

Особливості формування пострадянської еліти →  19 Квітня, 2013

Становлення, розвиток і занепад вищої еліти в СРСР ілюструють науково-практичну цінність теорій В. Парето, Г. Моска і Р. Міхельса. В умовах тоталітарної політичної системи партійно-господарська бюрократія, так звана «номенклатура», фактично стала розпорядником державної власності, привласнивши собі від імені народу владу, привілеї і право розпоряджатися чужими долями. Радянська еліта формувалася, з одного боку, з не дуже […]

До питання Берлінської кризи 1958-1961 pp. →  7 Травня, 2011

До питання Берлінської кризи 1958-1961 pp. На сучасному етапі Німеччина є країною, що все впевненіше стає “першою серед рівних”. Проте у ФРН існує ряд болючих проблем. Зокрема, складний процес адаптації східних німців до соціально- економічних умов і способу мислення співвітчизників із західної частини об’єднаної німецької держави, складний шлях трансформації економіки Східної Німеччини. Цілком зрозуміло, що […]

Держави, що існували на території України →  14 Травня, 2010

ДЕРЖАВИ, ЩО ІСНУВАЛИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ На території України у різні часи існували різні державні утворення, вивчення яких дає можливість краще зрозуміти суть сучасних державотворчих процесів. Перші спроби державотворення на території України належать кочовим племенам Північного Причорномор’я – кімерійцям, скіфам та сарматам – і хронологічно стосуються середини І тисячоліття до нашої ери. Особливо відомою була […]