Архів обранного тега »сфера торгівлі«

Огляд можливостей модернізації діяльності у сфері торгівлі →  31 Жовтня, 2016

Торговельна діяльність завжди відрізнялася високим рівнем конкуренції та запеклу боротьбу за цільову аудиторію. Але, незважаючи на високий градус конкуренції, працівники цієї сфери намагаються дотримуватися певних стандартів ведення бізнесу. У торгівлі необхідно дотримуватися загальних правил ділової етики, тобто моральних норм, які є прийнятними в нашому суспільстві – чесність, прозорість, ввічливість. Етична торгівля означає, що бренд, роздрібні […]

Мотивація персоналу для праці у сфері роздрібної торгівлі →  20 Жовтня, 2015

На сьогоднішній день перед українською економічною системою постає проблема різних динамічних змін як застави інтенсивного розвитку та економічної безпеки. На забезпечення такого розвитку впливає велика кількість структурних елементів, які розвиваються на основі дії об’єктивних економічних законів і суб’єктивних факторів. Підприємство, як організаційна форма, є суб’єктом економічної системи, і його основна мета – це отримання прибутку […]

Підготовка підприємств легкої промисловості до роботи на міжнародних ринках →  2 Червня, 2015

Вітчизняна легка промисловість та сфера виробництва одягу є відомою на весь світ своєю якістю та цікавими дизайнерськими рішеннями. Але за останні роки роботи у кризових умовах, підприємства поступово втрачали свої конкурентні переваги та уже не можуть протистояти на міжнародному ринку більш іменитим та сучасним підприємствах. В таких умовах актуальним є не лише технічне переоснащення виробництва, […]

Значення персоналу для інноваційного розвитку сфери торгівлі →  11 Серпня, 2014

Однією з найбільш важливих проблем будь-якої організації в сучасних умовах є оцінка персоналу. У нашій країні сфера роздрібної торгівлі має неабияке значення, тому висококваліфіковані кадри та управлінці у цій сфері високо цінуються та є стимулом для розвитку підприємства зокрема та всієї сфери загалом. Метою оцінки персоналу є визначення відповідності працівника вакантному або займаному робочому місцю […]

Значення креативних підходів у розвитку сфери торгівлі →  6 Грудня, 2013

В умовах модернізації економіки особливу значимість набувають інновації, які повинні охоплювати всі сфери життєдіяльності людини від освіти до бізнесу. На думку більшості вчених саме впровадження інновацій дозволяє робити бізнес найбільш конкурентоспроможним та інвестиційно-привабливим, забезпечує зростання і безпеку національної економіки кожної країни. Якщо узагальнити ці визначення, то під інноваціями в економіці можна розуміти новий чи удосконалений […]