Архів обранного тега »текст«

Компаративістика «без берегів» →  20 Листопада, 2012

Сьогодні утвердилося інтертекстуальне розуміння тексту як «невода» (Ролан Барт), крізь який плине стереофонічний потік явних і прихованих цитат, перегуків, відлунь, що мають не лише літературне, а й позалітературне походження. Найчастіше це втілюється в таких образних поняттях, як ризома (Жиль Дельоз і Фелікс Ґваттарі), сад із безліччю стежок (Борхес), бібліотека-лабіринт («Ім’я троянди» Умберто Еко) та ін. […]

Постмодерний текст як поле інтертекстуальної гри →  19 Листопада, 2012

У середині XX ст. зі свідомими творчими інтенціями підійшли до міфологічного інтертексту латиноамериканський магічний реалізм та оригінальний український його відповідник – химерна проза. Представники тих стильових течій, зображуючи фантасмагоричне як звичайну подію, одивнювали реальність, надавали їй феєричного характеру, аби відсвіжити читачеве світовідчуття, вразити парадоксами реальної дійсності, відкрити прихований сенс і ширші обрії буття. Міф, як найдавніший і найуніверсальніший […]

Архетипна та міфологічна критика →  2 Листопада, 2012

З міфом, ритуалом і фольклором літературу пов’язує не лише спільний родовід (походять вони з первісного синкретизму магічного обряду), а й архетипне – праобразне, глибоко поетичне і водночас священне за своєю сутністю – мислення, на якому засновано світовідчуття і світорозуміння людини давньої і сучасної. Й уснопоетичну, й оригінальну авторську творчість пронизують архетипні образи Світового дерева, Великої матері, […]

Теорія інтертекстуальності →  24 Жовтня, 2012

Теорія інтертекстуальності має три основних джерела – це теоретичні погляди російських формалістів, М. Бахтіна і теорія анаграм Фердінанда де Сосюра. Інтертекстуальність – будь-які свідомі чи несвідомі відсилання літературного тексту до інших літературних чи не літературних текстів (цитата, епіграф, натяк (алюзія), примітки, зауваження, коментарі, іронія, пародія, контрафактура, плагіат), пов’язані з жанром, стилем і т.д. Має важливе […]

Текст як об’єкт наукового аналізу та багатогранність поняття →  19 Жовтня, 2012

Двадцять перше століття часто називають епохою інформаційних технологій, часом повного панування комунікацій. Завдяки Інтернету й супутниковим засобам зв’язку саме комунікація стає усе більше значимим фактором, що задає напрям розвитку суспільства. Більше того, усе помітніше проявляється тенденція заміни реальності світу компіляцією знань про нього, новою віртуальною дійсністю. Зачіпає вона й людські відносини: пряме міжособистісне спілкування між […]

Взаємодія тексту, контексту й інших текстів →  16 Жовтня, 2012

Інтертекстуальність (фр. intertextualite – міжтекстовість) – міжтекстові співвідношення літературних творів. Полягає у: 1) відтворенні в літературному творі конкретних літературних явищ інших творів, більш ранніх, через цитування, алюзії, ремінісценції, пародіювання та ін.; 2) явному наслідуванні чужих стильових властивостей і норм (окремих письменників, літературних шкіл, напрямів) – тут мають місце всі різновиди стилізації. Юлія Крістева дала таке […]

Взаємодія тексту з дійсністю →  6 Жовтня, 2012

Літературно-художній твір описує явища життя, реальні або фантастичні. Явища життя описуються і в текстах інших типів. Але порівняння літературно-художнього тексту із іншими текстами дає можливість помітити між ними певні розбіжності. Завдання документальних текстів, текстів-хронік – максимально повне або ж детальне відображення дійсності. А художній текст повинен не тільки повідомляти про щось. Його завдання – відтворювати […]

Послідовність роботи з авторськими матеріалами →  3 Квітня, 2012

1. Спочатку прогляньте текст на предмет його загальної новизни, актуальності, цікавості, інформаційної насиченості Якщо він вас задовольняє за вказаними критеріями, переходьте до наступних етапів роботи. 2. Виокремте для себе основне повідомлення чужого тексту й порівняйте його з тим, що виносить “нагору” автор. Якщо ваше і авторське основне повідомлення збіглося принаймні на 80%, не займайте тексту. […]

Текст як одиниця лінгвістичного дослідження →  3 Лютого, 2011

Нижче наведено частину дослідження “Лінгвістичні засоби вираження емоцій у творі С.Моема “Театр”“. За цим посиланням ви зможете знайти детальний опис роботи і список джерел. Текст як одиниця лінгвістичного дослідження  Довгий час науковці вважали речення найвищою одиницею мови та мовлення. Та згодом, на переконання В.А.М. Карстенс, усе більшій кількості лінгвістів стало очевидно, що вивчення синтаксису окремих […]