Архів обранного тега »типи темпераменту«

Індивідуальні відмінності учнів →  21 Грудня, 2013

У межах кожного віку діти відрізняються одне одного своїми індивідуальними особливостями, які проявляються в психічних якостях особистості. Індивідуальні відмінності дітей зумовлюються насамперед особливістю нервової системи – силою процесів збудження і гальмування, їх врівноваженістю і рухливістю. І. П. Павлов розробив учення про типи вищої нервової діяльності. В основу визначення типу нервової діяльності покладено три функціональні властивості: […]

Індивідуальні особливості учнів →  5 Травня, 2011

Індивідуальні особливості учнів Кожній дитині притаманні самобутні й неповторні риси та якості: індивідуальні властивості нервової системи, темперамент, інтереси, здібності, особливості мислення, уяви, пам’яті, емоцій, вольових дій, життєвий досвід, активність, темп роботи, швидкість засвоєння навичок тощо. Тому всередині кожної вікової групи існують індивідуальні відмінності, що залежать від природних задатків, умов життя і виховання дитини. Індивідуальні відмінності […]