Історія українського радіомовлення: учнівська пора інформаційного радіомовлення (1926-1932 рр.) →  7 Квітня, 2012

Свій початок сучасне інформаційне радіомовлення бере від радіогазет, що, за задумом їхніх творців, мали інформувати, агітувати, пропагувати й головне – організовувати своїх слухачів. Перший випуск всеукраїнської робітничої газети “Пролетар” був переданий із Харкова, де тоді містилася столиця України, 10 грудня 1926   року.   Відтоді   й   на   досить   тривалий   час   радіогазети   стають основною формою політичного мовлення в […]

Українське радіомовлення: шляхи розвитку →  5 Квітня, 2012

Вступ України в якісно нову добу її існування, а саме в епоху державності, зумовив безліч кардинальних змін практично у всіх сферах діяльності нашого суспільства. Одне з чільних місць тут посідають засоби масової інформації, зокрема радіомовлення, яке чи не найперше реагує на будь-які суспільно-політичні зміни. Радіомовлення іманентне, має здатність, і повинно, впливати на суспільні процеси. Спробуємо […]

Українське радіомовлення: шляхи розвитку – Частина 2 →  5 Квітня, 2012

Українське радіомовлення: шляхи розвитку – Частина 1 Це  не повний перелік тих змін, які відбулися на українському радіомовленні від часу виникнення нашої держави. До того ж не можна говорити про зміну українського радіо як про одноразовий акт. Це тривалий процес, який можна вважати розвитком нашого радіомовлення. Щоб розглядати українське радіо у процесі його розвитку, щоб […]