Архів обранного тега »управління у сфері освіти«

Необхідність управління у сфері освіти та його особливості →  Лютий 25, 2013

Управління в системі освіти, як і в інших сферах суспільного бут­тя людини, враховує психологічні (індивідуально-психологічні особли­вості людини, зміст її діяльності і характер поведінки та ін.) і соціально­психологічні чинники (закономірності взаємин у групі, стиль спілкуван­ня тощо), які впливають на цей процес. Студент є об ‘єктом управління викладача, оскільки діяльність останньо­го спрямована на зміни особистості майбутнього фахівця. […]