Архів обранного тега »утворення інновацій«

Комплексне реформування енергетичних компаній на основі інновацій →  26 Вересня, 2015

Передові науковці звертають увагу на те, що перехід України до повноцінних ринкових відносин зумовлює необхідність впровадження нових методів управління національною економікою. В таких умовах особливого підходу вимагає паливно-енергетичний комплекс (ПЕК), оскільки механізм управління ПЕК, який все ще використовується на сучасному етапі, не сприяє підвищенню енергетичної та економічної безпеки держави. Сучасні умови роботи вітчизняного паливно-енергетичного комплексу […]

Місце інтенсивної інноваційної діяльності у забезпеченні конкурентоспроможності країни →  16 Серпня, 2015

В наш час досягти високих показників в економіці країна не зможе без інтенсивної інноваційної діяльності для забезпечення конкурентоспроможності своїх ключових галузей. Наявність власної нафтогазової справляє значний вплив на швидкий розвиток країни і буде відігравати ключову роль в стабільності економіки, але на сьогоднішній день передові країни світу намагаються вести економіку, яка стала б більш диверсифікованою. Розвинені […]

Методологія ефективної реалізації екологічних інноваційних проектів →  2 Травня, 2014

Посилення масштабів негативного впливу суспільного виробництва на навколишнє середовище викликає необхідність пошуку шляхів вирішення екологічних проблем. Стає очевидним, що саме за допомогою інноваційної діяльності можливо досягти необхідного рівня екологізації суспільної діяльності. Еколого-економічне відродження залежить від багатьох факторів, у тому числі і від розвитку екологічного бізнесу і ринку екологічно чистих товарів, продуктів і послуг, обмін якими […]

Розвиток економічного потенціалу країни за допомогою інновацій →  25 Грудня, 2013

Друга половина XX ст. ознаменувала собою якісно новий етап у господарській та науковій сфері в результаті впливу науково-технічної революції 50-70 рр.. XX століття, або, як її ще називають, революції технологій. Активно почалися процеси переоснащення виробничої бази та мінімізація витрат ресурсів та енергії. На цій науковій базі почали створюватися нові підгалузі промисловості, що характеризуються наукоємністю і […]

Утворення нових англомовних лексем за допомогою афіксального елемента -bio →  28 Листопада, 2011

Утворення нових англомовних лексем за допомогою афіксального елемента -bio Значне прискорення темпів збагачення словникового складу обумовлюється, перш за все, домінуванням продуктивності словотвору серед інших шляхів мовних трансляцій [Гармаш 2010: У.14]. Дослідженню процесів розвитку англійської мови як лінгво-філософської універсалії приділяли увагу М.В. Базилєв, Р. Барнхарт, Дж. Ейто, С.М. Єнікєєва, Ю.О. Жлуктенко, В.І. Заботкіна, Ю.А. Зацний, О.С. […]