Архів обранного тега »Уява«

Розвиток уяви та зображувальної діяльності в дітей дошкільного віку →  19 Вересня, 2011

Розвиток уяви та зображувальної діяльності в дітей дошкільного віку Таємничий характер психіки людини найкраще виявляється в її уяві, яка, будучи вищим пізнавальним процесом, пов’язаним з іншими пізнавальними процесами (сприйманням, мисленням, пам’яттю), має власну специфіку. Саме завдяки уяві та фантазії людина може перетворювати світ, створювати нове; уява – передумова творчості. Уява відіграє непересічну роль у психофізичному […]

Музичне виховання – діяльність творча →  20 Травня, 2011

Музичне виховання – діяльність творча “Творчість – це діяльність, результатом якої являється створення нових матеріальних або духовних цінностей. Будучи за своїм змістом культурно-історичним явищем, творчість має психологічний аспект: особистісний і процесуальний. Воно передбачає наявність в особистості здібностей, мотивів, знань і умінь, завдяки яким створюється продукт, який відрізняється новизною, оригінальністю, унікальністю” [2, с. 48].   Педагогічний […]

Уява і особистість →  25 Жовтня, 2010

Уява і особистість Діяльність уяви залежить від загальної спрямованості особистості, від психічного життя людини взагалі. Особлива роль у створенні образів уяви належить інтересам, потребам, світоглядові особистості, що становлять її духовний світ. З діяльністю уяви пов’язане формування низки морально-психологічних якостей особистості: гуманності, чуйності, почуття обов’язку тощо. Зрозуміло, що виявити чуйність може людина, яка, знаючи життя та […]

Процес створення образів уяви →  24 Жовтня, 2010

Процес створення образів уяви Створення людиною образів нових об’єктів зумовлене потребами її життя та діяльності. Залежно від завдань, що постають перед нею, активізуються певні сліди попередніх вражень і утворюються нові комбінації асоціативних зв’язків. Цей процес набуває різної складності залежно від мети, змісту та попереднього досвіду людини. Найелементарнішою формою синтезування нових образів є аглютинація (від лат. […]

Фізіологічне підґрунтя уяви. Уява і органічні процеси →  24 Жовтня, 2010

Фізіологічне підґрунтя уяви. Уява і органічні процеси Як і всі інші психічні процеси, уява — це функція кори великих півкуль головного мозку. Фізіологічним підґрунтям уяви є утворення нових сполучень тих нервових зв’язків, які виникали раніше у процесі відображення людиною об’єктивної реальності. Для виникнення нового образу потрібно, щоб раніше утворені системи зв’язків, структура яких була детермінована […]

Різновиди уяви →  24 Жовтня, 2010

Різновиди уяви Діяльність уяви може бути охарактеризована залежно від участі в цьому процесі спеціальної вольової регуляції, від характеру діяльності людини та змісту створюваних образів. Залежно від участі волі в діяльності уяви її поділяють на мимовільну та довільну. Мимовільною є така уява, коли створення нових образів не спрямовується спеціальною метою уявити певні предмети чи події. Потреба […]

Зв’язок уяви з об’єктивною дійсністю →  24 Жовтня, 2010

Зв’язок уяви з об’єктивною дійсністю В уяві людини завжди є певний відступ за межі безпосередньо даного, певний «відліт» від реальної дійсності. Проте як би далеко не сягав цей «відліт», у ньому завжди зберігається зв’язок з об’єктивною реальністю. Немає фантазії, засадовою стосовно якої не була б реальність. Зв’язок з об’єктивною дійсністю можна легко зрозуміти, проаналізувавши різноманітні […]

Поняття про уяву →  22 Жовтня, 2010

Поняття про уяву Відображаючи об’єктивну дійсність, людина не лише сприймає те, що на неї діє в певний момент, чи уявляє те, що на неї діяло раніше. Життя потребує від людини створення образів і таких об’єктів, яких вона ще не сприймала, уявлення подій, свідком яких вона не була, передбачення наслідків своїх дій та вчинків, програмування своєї […]