Архів обранного тега »факти«

Спостереження та експеримент у соціологічному дослідженні →  Червень 11, 2012

Метод соціологічного спостереження. Сучасна людина постійно спостерігає те, що відбувається навкруги, запам’ятовує, аналізує та пояснює побачене. Водночас спостереження – це один із найпоширеніших методів, який застосовується в дослідженнях багатьох наукових напрямків, зокрема спостереження незнайомих культур називають етнографічним. Соціологічне спостереження – це метод збору первинної інформації, який полягає в безпосередньому, цілеспрямованому, систематичному сприйнятті та реєстрації фактів […]

Міжнародні принципи журналістської етики →  Квітень 1, 2012

Прийняті на IV консультативній зустрічі міжнародних і регіональних професійних журналістських організацій в 1983 р. у Празі. Принцип I. Право людей на отримання правдивої інформації Народи і люди мають право отримувати об’єктивне висвітлення дійсності шляхом точної й вичерпної інформації, а також право вільно висловлювати свою точку зору за допомогою різних форм культури й комунікації. Принцип II. […]

Факт і природа фактів у журналістиці →  Березень 26, 2012

Перед тим, як приступити до з’ясування природи факту та його ролі у журналістському творі, необхідно торкнутись ширшого поняття, яким € спілкування. Це слово увійшло у щоденну журналістську і ширше соціальну практику. Дехто з дослідників схильний поряд із поняттям “інформація” вживати поняття “спілкування”, відносячи його до філософських категорій. Спілкування – це живий процес обміну інформацією. У […]

Факт і природа фактів у журналістиці – Частина 2 →  Березень 26, 2012

Факт і природа фактів у журналістиці – Частина 1 Факт (від лат., зроблене) означає, як відомо, дійсну подію; те, що реально відбулося. Під словом “факт” прийнято також розуміти судження або в інший спосіб зафіксований реальний; факт. У першому випадку доцільно говорити про реальний; факт, у другому – про факт відображений. Така двозначність слова призводить до […]

Факт і природа фактів у журналістиці – Частина 3 →  Березень 26, 2012

Факт і природа фактів у журналістиці – Частина 1 Факт і природа фактів у журналістиці – Частина 2 У сучасній науці утвердилась певна практика класифікації фактів на відповідні групи. Прийнято розрізняти одиничні факти і систему, тобто групу фактів, які відносяться до певного питання. Особливим різновидом фактів є статистика. Під нею прийнято розуміти типові зведені числові […]

Факт і природа фактів у журналістиці – Частина 4 →  Березень 26, 2012

Факт і природа фактів у журналістиці – Частина 1 Факт і природа фактів у журналістиці – Частина 2 Факт і природа фактів у журналістиці – Частина 3 Факт і природа фактів у журналістиці – Частина 4 Газета, а тим більше тижневик, має більше можливостей детальніше, в подробицях поінформувати аудиторію, як це зробив кореспондент газети “День” […]