Архів обранного тега »форма«

Термін “Вид літературний” →  Листопад 26, 2011

Термін “Вид літературний” ВИД ЛІТЕРАТУРНИЙ (В.л.) — відносно стійкий тип художньої структури в межах літературного роду. В логіці родо – видові відношення впорядковують елементи класифікаційної системи: під родом розуміють клас, що містить в собі інший, під видом — клас, що міститься в іншому. Відповідно і в літературознавстві розрізняють види епосу (епопея, роман, повість, оповідання, казка […]