Архів обранного тега »читач«

Реципієнт як об’єкт художньої та наукової думки – Частина 2 →  24 Жовтня, 2012

Реципієнт як об’єкт художньої та наукової думки – Частина 1 Як би там не було, сьогодні “кінцевий адресат” вже мислиться не тільки давнім і обов’язковим орієнтиром для художника, але й центральною фігурою рецептивних досліджень, науковою категорією. Рецептивна теорія розуміється багатьма дослідниками як органічна частина теорії комунікації, де сприйняття — це двобічний зв’язок між автором і […]

Реципієнт як об’єкт художньої та наукової думки →  24 Жовтня, 2012

Отже, основний акцент у рецептивній естетиці переміщується з осі “художник — твір” на вісь “твір — читач (глядач, слухач)”, відновлюючи таким чином саму природну вісь “художник — рецепієнт”, що відкриває для дослідників справді неозорі обрії, дуже ґрунтовно змінюючи, за висловленням М.Наумана, “літературознавчий ландшафт”. Дотепер саме “кінцевий адресат” розумівся в науці як фігура, що є присутньою […]

Журналістика як система →  26 Березня, 2012

1. Визначення терміну “журналістика”. 2. Співвідношення понять “журналістика” та “журналізм”. 3. Особливості професії журналіста. 4. Журналістика як система. 5. Система засобів масової інформації: сучасний стан і тенденції розвитку 6. Інфраструктура журналістики. Журналістика − одна з найцікавіших професій, жоден інший різновид людської діяльності не дає такої можливості для самореалізації. Широкі горизонти професійних зацікавлень розкриваються з основних […]

Феномен цікавого у журналістиці →  22 Березня, 2012

І журналісти-практики, і ті, хто її осмислює, можуть порівняно легко пояснити, на чому тримається добротна журналістика. Це і актуальність, і оперативність, свіжість факту й думки, лаконізм, переконливість, про які йшлося вище, і, звичайно, цікавість. Але якщо перелічені компоненти майстерності журналіста може розтлумачити навіть сумлінний студент, то з феноменом цікавості не завжди впорається і дипломований спеціаліст. […]