Архів обранного тега »європейські простори вищої освіти і досліджень«

Роль досліджень і розробок у вищій освіті →  Грудень 3, 2012

Роль досліджень і розробок у вищій школі надзвичайно велика. Ця діяль­ність є родовою ознакою вищої освіти взагалі. Кожен із трьох циклів (бака­лаврський, магістерський, докторський) вищої освіти передбачає дослідження і розробки, які за вітчизняною термінологією називають науковою та науково-технічною діяльністю. У зв’язку з цим до третього (докторського) циклу вищої освіти за Міжнародною стандартною класифікацією освіти (МСКО) […]