Архів обранного тега »ідеологія«

Сучасні погляди на поняття ідеології →  Червень 21, 2013

Різноманіття соціально-значущих інтересів в людському суспільстві обумовлює величезну кількість різних поглядів і уявлень щодо сутності життя, ідеального суспільного устрою, політичних, економічних подій тощо. Таким чином, люди по – різному розуміють і пояснюють дійсність, виражають свої прагнення щодо соціальних статусів, благ та ролей. Таку систему уявлень, поглядів і ідей називають ідеологією. Ідеологія є стрижнем політичної свідомості […]

Основні концепції консерватизму →  Червень 12, 2013

Консерватизм (від лат. conservo – зберігаю). У якості визначення термін використовується для найменування як ідейно-політичної доктрини, так і політичної практики, що спрямована на захист старих догм і соціальних інститутів. В побутовому розумінні під консерватизмом часто розуміють притаманний певним категоріям людей страх перед майбутнім, небажання змін. Так певним консерватизмом завжди відрізняється старше покоління від молодшого. Консерватизм, […]

Функції лідера →  Квітень 13, 2013

Політичне лідерство виконує в сфері політичної діяльності певні функції, від успіху виконання яких життя людей у суспільстві може істотно покращитися або погіршитися. 1.Програмна або конструктивна функція звичайно звернена до всього суспільства або на задоволення вимог конкретних соціальних шарів. Політична програма повинна бути доступної для розуміння і близької інтересам більшості. 2.Керівна або організаторська функція припускає процес […]

Особливості історичного та культурного розвитку Німеччини у ХVIII столітті →  Листопад 25, 2012

Особливості історичного розвитку Німеччини у ХVIII столітті, вплив складних історичних умов на всю німецьку передову культуру, що зумовило її суперечливість та складність. Уповільнений характер розвитку літератури першої половини століття. Теоретичний характер німецького Просвітництва та його спрямованість в абстрактну духовну сферу. Постановка у ньому філософських, морально-етичних та естетичних проблем. Національне питання та його особлива роль у […]

Соціальні рухи та їх різновиди →  Червень 20, 2012

Сутність і типи соціальних рухів. Соціальний рух – це тривала і організована діяльність людей, спрямована на те, щоб здійснити зміни або не допустити їх. Люди не пасивно реагують на події в своєму житті, а намагаються змінити хід історії, тобто втручаються в процес соціальних змін. Вони свідомо діють разом з відчуттям участі у спільній справі. Отже, […]

→  Липень 15, 2011

Політична культура Білорусі Час “великих змін”, коли відбувається крах кумирів, ідеалів та ілюзій тяжке випробування для людської історії. Саме такий період переживає сучасна Білорусь, здійснюючи свій власний шлях в майбутнє. Білорусь, як і інші країни Східної Європи, здійснює перехід від адміністративно-централізованої системи до цінностей громадянського суспільства, долаючи наслідки тоталітарного минулого, виконавчу субкультуру, що виключає особисті, […]