Архів обранного тега »іманентність мовної системи«

Вербалізація концепту число в сучасній англійській мові →  Листопад 28, 2011

Вербалізація концепту число в сучасній англійській мові В англомовній картині світу концепт ЧИСЛО (об’єкт дослідження) вербалізується по-різному з огляду на результати когнітивної діяльності, шляхи пізнання та іманентність мовної системи. Досліджуваний концепт вербалізується конституентами різних мовних рівнів. У фокусі нашого аналізу знаходиться морфемний рівень. Актуальність розвідки об’єктивується тенденціями комплексного, системно-функціонального осмислення природи парадигматичних груп лексики. Мета […]