Архів обранного тега »інноваційна освіта«

Поняття і зміст сучасної шкільної освіти →  Червень 22, 2014

Під змістом шкільної освіти розуміють певнусистему наукових і технічних знань, трудових умінь та навичок, які повинні опанувати учні в процесі навчання. Зміст освіти зумовлюється рівнем продуктивних сил суспільства, розвитком науки і техніки, освітньою політикою держави. У сучасній школі зміст освіти відповідає завданням демократичного виховання підростаючого покоління і визначається вимогами рівнем науки і техніки. Наука у […]

Головні аспекти розвитку інноваційного капіталу організації →  Квітень 18, 2014

Світова економіка вступила в інноваційну стадію розвитку, характерною рисою якої є висока технологічність і видозміна всіх систем економіки. Тому величезна роль у впровадженні та реалізації інновацій, відводиться не стільки управління фінансовими активами, яке припиняє бути джерелом конкурентних переваг сучасних вітчизняних підприємств, і в кращому випадку лише забезпечує окупність інвестицій; скільки управлінню інтелектуальними, інформаційними ресурсами і […]

Перелік основних можливостей отримати освіту в Австралії →  Грудень 21, 2013

Австралія займає лідируючі позиції серед країн, які охоче беруть участь в наданні студентам міжнародної освіти. За останніми підрахунками. Австралія посідає почесне третє місце за кількістю іноземних студентів в своїх вузах, попереду неї США та Англія. Варто поговорити спочатку про переваги навчання в Австралії. Якщо говорити про вартість навчання, то вона значно нижча ніж в Штатах […]

Інноваційні підходи до розвитку вітчизняної сфери освіти →  Листопад 30, 2013

Наш час характеризується надлишком можливостей для людства. Сьогодні кожен може виробляти товари, займатися перепродажем або надавати послуги – кожна людина може займатися бізнесом. Як це впливає на споживача? Надлишок і різноманітність товарів і послуг в сукупності з продуманим маркетингом вже давно нецікаві споживачеві. Традиційне просування товарів і орієнтація на збут вже не актуальні, на перший […]