Архів обранного тега »інноваційне навчання«

Використання новітніх технологій для навчання та підвищення кваліфікації →  Квітень 17, 2014

Головна мета педагогічних інновацій полягає у створенні для студентів умов вільного вибору шляхів отримання інформації для досягнення основного результату – стати висококваліфікованим фахівцем, необхідним для народного господарства країни, і знайти собі гідне застосування. Тим більше очевидно, що основа всіх педагогічних інновацій сьогодні – інформаційно-комунікаційні технології. Впровадження нових технологій дозволить поліпшити якість освіти, створити механізм його […]

Принцип свідомого навчання і творчої активності учнів →  Квітень 1, 2014

Поняття свідомого навчання включає: а) свідоме ставлення учнів до навчальної праці як до найпершого обов’язку; б) свідоме засвоєння знань, тобто свідоме сприймання і засвоєння навчального матеріалу, розуміння його змісту, внутрішніх зв’язків і закономірностей; в) вироблення переконань, що стають керівництвом до дії вміння застосовувати знання на практиці, в житті. Свідоме, активне ставлення учнів до навчання є […]

Перспективи використання нових комп’ютерних програм у навчанні →  Червень 29, 2013

Процес отримання та накопичення знань протягом усього історичного періоду розвитку людської цивілізації здійснюється в геометричній прогресії. Тому однією з найбільш актуальних проблем у процесі навчання студентів є надання інформації різних видів. Наприклад, якщо читати курси за підручниками випущеними до 2000 року, то студенти можуть не одержати знань про новітні досягнення в окреминх сферах і додаткову […]