Архів обранного тега »іноземні мови«

Актуальність комбінування підходів до вивчення мов →  Березень 5, 2015

Самостійна робота допомагає найбільш ефективно залучати студента в пізнавальний процес, перетворюючи учня в активного його учасника. У зв’язку з цим особливої ​​актуальності набуває організація самостійної роботи студента, найважливішим моментом якої є контроль рівня засвоєння знань, отриманий в результаті виконання завдань. Під самостійною роботою розуміють сукупність всієї самостійної діяльності студентів, як в межах аудиторії, так і […]

Характеристика наукового дискурсу з точки зору перекладача →  Листопад 20, 2013

При перекладі тексту в сфері професійної комунікації перед перекладачем часто постає проблема недостатності фонових знань для адекватного перекладу того чи іншого дискурсу. У зв’язку з цим актуальним видається вивчення прийомів, формують когнітивну компетентність майбутніх перекладачів, що дозволить поліпшити якість перекладу, уникнути спотворення, неточностей і неясностей переданої інформації. Поглянути на дискурс з точки зору внутрішньої будови […]

Характеристика наукового дискурсу з точки зору перекладача →  Листопад 20, 2013

При перекладі тексту в сфері професійної комунікації перед перекладачем часто постає проблема недостатності фонових знань для адекватного перекладу того чи іншого дискурсу. У зв’язку з цим актуальним видається вивчення прийомів, формують когнітивну компетентність майбутніх перекладачів, що дозволить поліпшити якість перекладу, уникнути спотворення, неточностей і неясностей переданої інформації. Поглянути на дискурс з точки зору внутрішньої будови […]

Підходи до технічного мовного навчання у ВНЗ →  Серпень 21, 2013

Навчання іноземної мови в системі безперервної освіти являє собою логістичний ланцюжок: “школа – ВНЗ – підприємство”, однак, найчастіше останнє відсутнє. У результаті цього випускники технічних ВНЗ виявляються непідготовленими до використання іноземної мови в професійному спілкуванні. Таким чином перед вищою технічною школою стоїть завдання перегляду системи навчання іноземної мови протягом усього логістичного ланцюжка навчання: потрібно зробити […]