Архів обранного тега »інтерактивне навчання«

Варіанти оптимізації навчального матеріалу в сучасних ВНЗ →  Липень 4, 2015

В умовах бурхливого розвитку інформаційного суспільства відбуваються зміни на ринку праці та робочої сили, тому сучасна система вищої професійної освіти повинна бути орієнтована на підготовку мобільного, конкурентоспроможного фахівця, який вміє освоювати швидко змінювати виробничі та соціальні технології, а також володіти навичками професійної самоосвіти та бути готовим до реагування на нововведення в галузі науки, техніки, технології […]

Екскурсія як незамінний метод навчання →  Листопад 22, 2014

Екскурсія як метод навчання передбачає вивчення предметів або явищ у характерному для них оточенні, обстановці. Екскурсія має велике освітнє і виховне значення, вона є дійовим засобом зв’язку навчання з життям. Особисті спостереження учнів, безпосереднє вивчення ними природи, техніки, трудової діяльності людей збагачують їх досвід конкретними яскравими враженнями, розширюють знання, кругозір. Навчальні екскурсії зв’язані з вивченням […]

Вправи як основний навчальний засіб сучасної школи →  Вересень 24, 2014

У будь-якій діяльності людини – виробничій чи навчальній, мистецькій, науковій чи організаторській – дуже важливу роль відіграють уміння і навички. Чим ширше коло умінь і навичок людини, тим успішніша, продуктивніша її діяльність, тим більше майстерності і творчості виявляє вона в праці. Навчання як своєрідна форма діяльності, спрямована на опанування знань, підготовку до життя, до праці […]

Підбір навчального обладнання та робота навчально-дослідної ділянки →  Лютий 2, 2014

Навчально-дослідна ділянка створюється при школі як база для проведення навчально-дослідної і практичної роботи з природознавства і біології, прищеплення учням навичок і вмінь вирощування сільськогосподарських рослин і тварин. Розмір навчально-дослідної ділянки залежно від типу школи і кількості учнів має дорівнювати від 0,5 до 2 га. Планування ділянки залежить від того, на кого вона розрахована: тільки на […]

Інтерактивне навчання у вищому навчальному закладі →  Грудень 12, 2012

У педагогічній літературі описано чимало типів організацій навчання (за рівнем активності суб’єктів, рівнем залучення їх до продуктивної діяльності, за дидактичною метою, за способами організації тощо Слово «інтерактив», походить від англійського inter – взаємний і act – діяти. Отже, інтерактивний – здатний до взаємодії, діалогу. Інтерактивне навчання -це специфічна форма організації пізнавальної діяльності, яка має передбачува­ну […]

Науково-дослідницька робота студентів →  Листопад 20, 2012

Написання наукових робіт (рефератів, курсових, дипломних, магістерських тощо) Без сумніву, internet з’явився як видимий компонент динамічного розвитку Інформаційних та Комунікативних Технологій (ICT). Темп сприйняття мережі internet перевищує всі попередні технології. Сфера використання цього засобу коливається від спілкування та публікації до дослідної діяльності. Internet вплинув на фактично кожен сектор нашого життя, починаючи від виробництва та надання […]