Архів обранного тега »інтерв’ю«

Опитування як основний метод соціологічного дослідження – Частина 2 →  Квітень 4, 2012

Опитування як основний метод соціологічного дослідження – Частина 1 Види соціологічних опитувань. Опитування класифікують за різними критеріями. За характером взаємозв’язків соціолога і респондента їх поділяють на анкетування та інтерв’ю. При цьому кожен із видів має свої різновиди. Анкетування – це вид опитування, який передбачає опосередкований збір первинної вербальної інформації за допомогою анкети, яку респондент заповнює […]

Методи збору інформації у журналістиці – Частина 4 →  Березень 25, 2012

Методи збору інформації у журналістиці – Частина 1 Методи збору інформації у журналістиці – Частина 2 Методи збору інформації у журналістиці – Частина 3 В окремих випадках, коли журналіст збирається зустрітись з відомою людиною для підготовки ґрунтовного, аналітичного інтерв’ю, виділяють і психологічну підготовку – вивчення особистості майбутнього співрозмовника, його вдачі, звичок, життєвих засад, поведінки, а […]

Загальна характеристика жанрів в журналістиці →  Березень 23, 2012

Закономірності творчого процесу в журналістиці, про що йшлося вище, знаходять своє переломлення у різних більш-менці усталених формах літературної продукції. У межах різних потоків! журналістської інформації існують вироблені довгою практикою»; історично сформовані жанри. Словом жанр широко користуються» літературознавство, мистецтвознавство, а у пізніші часи і дослідники преси, телебачення й радіомовлення. Хоч детальний розгляд функціонування і жанрової природи […]

Загальна характеристика логіки і методів науково-педагогічного дослідження →  Червень 24, 2011

Загальна характеристика логіки і методів науково-педагогічного дослідження Метод, методиканауково-педагогічного дослідження Поняття «метод» (грец. methodos) використовувалося в стародавньому світі як синонім до виразів «шлях дослідження, спосіб пізнання». Сучасна філософія трактує його як форму практичного і теоретичного освоєння дійсності, систему засобів, прийомів, принципів та підходів, які може застосовувати конкретна наука для пізнання свого предмета. Метод науково-педагогічного дослідження […]