Архів обранного тега »інформатизація«

Використання ІТ рішень на інтенсивних курсах вивчення мов →  16 Вересня, 2015

Використання інформаційних технологій у навчальному процесі є одним з найбільших проривів у цій сфері. Вони дозволяють швидше викладати матеріал і знайшли своє місце у сфері вивчення іноземних мов. Найбільш популярним прикладом є використання електронних підручників. Електронні підручники є відповіддю на сучасні потреби людей, які бажають розвивати свої професійні здібності і опановувати нові знання, в тому […]

Інформаційні технології та комп’ютери в процесі навчання →  20 Грудня, 2013

Процес навчання це дуже складний та багаторівневий процес, в основі якого лежить плідна взаємодія вчителя та учня. При чому, а в навчальному процесі ніколи не можна відхиляти та нехтувати необхідністю в багатьох ситуація використання індивідуального підходу. Сьогодні ж з погляду на розвиток інформаційних технологій, можна сказати. Що вони в цілому позитивно впливають на процес сприйняття […]

Життя молоді у час інформатизації суспільства →  27 Листопада, 2013

У стрімкому XXI столітті особливу роль грають інновації. Важко собі уявити, як раніше люди обходилися без інноваційних технології. Інформатизація ввійшла в життя багатьох людей, вона значно покращила їхнє життя. Інформатизація – це спосіб організації життя сучасного соціуму. Вона вимагає спеціально вивіреної політики в цьому напрямку. Завдяки інформатизації люди отримали можливість полегшити трудову діяльність, тим самим […]

Вплив інформатизації на міжнародну комунікацію →  14 Серпня, 2013

Різноплановість і багатовекторність інтересів різних соціальних сил у глобалізаційних процесах породжує амбівалентне сприйняття і неоднозначну оцінку останніх, що загрожує посиленням нестабільності в міжнародних відносинах і невизначеністю перспективи планетарного розвитку. Ключовою проблемою сучасної світової цивілізації стає не сама по собі господарсько-економічна діяльність, а пов’язані з нею трансформації та колізії в національній самосвідомості, самобутній культурі, духовності в […]