Архів обранного тега »інформатори«

Періодичне видання та його аудиторія – Частина 2 →  30 Квітня, 2012

Періодичне видання та його аудиторія – Частина 1 Дослідження аудиторії газети. Демократизація нашого життя, підвищення інтересу до громадської думки, необхідність вивчення її для подальшого, більш ефективного функціонування друкованих ЗМІ зумовлюють все ширше використання анкетування як методу заочного опитування читачів з метою збирання інформації. У його основу покладено анкету, вміщену на газетних або журнальних шпальтах, іноді […]