Архів обранного тега »інформаційні технології«

Роль інформаційних технологій в автоматизації сфери туризму →  30 Серпня, 2013

Інформаційні технології давно стали необхідним інструментом туристської діяльності. Сформувався ринок програмних засобів для турфірм, готелів, ресторанів, що дозволяє говорити про комплексну автоматизацію підприємства сфери сервісу і туризму. Вдосконалення технологій електронної комерції зробило можливим придбання туру і оформлення пакету документів без відвідування офісу турфірми. Веб-сайти активно використовуються постачальниками послуг та посередниками туристського ринку при взаємодії між […]

Розвиток економіки під впливом інформаційних технологій →  29 Серпня, 2013

Так, як у наш час глобалізації та загальної комп’ютеризації інформаційні технології та засоби отримали таке велике значення, вони не могли не торкнутися економіки. Завдяки таким досить новим і радикальним змінам економіка отримала не тільки нові способи аналізу, зберігання та бачення справ, а й нові сегменти, яких раніше не було. Новизна полягає в тому, що в […]

Значимість інформаційних технологій у діяльності сучасних компаній →  22 Липня, 2013

У силу об’єктивних відмінностей існує різниця між управлінням компанією в нашій країні і за кордоном. Основна відмінність – у більш вузькій спеціалізації співробітників західних фірм. Вітчизняні компанії переймають досвід управління бізнесом, починаючи найчастіше зі зміни структури керівництва і перейменування посад на західний манер. У своїй роботі ми вивчили стратегічну значимість інформаційних технологій та ролі CIO […]

Сучасні педагогічні прийоми з використанням інформаційних технологій навчання →  27 Червня, 2013

Для успішної конкурентоспроможності сучасного студента недостатньо лише засвоєння певного обсягу знань і умінь. Необхідно навчити студента вчитися, опановувати новими знаннями і дати йому можливість використовувати існуючі інформаційні технології. Інформаційні технології навчання являють собою дидактичний процес, який організований з використанням сукупності впроваджуваних в систему навчання принципово нових засобів і методів навчання з метою створення, передачі, зберігання […]