Архів обранного тега »інформація«

Нові акценти в дослідженні аудиторії: концепція активної аудиторії →  21 Грудня, 2012

Існує безліч визначень аудиторії, які формулюють в залежності від методології і цілей аналізу. Найбільш загальне може бути сформульовано таким чином: аудиторія – сукупність одержувачів повідомлення, загального для всіх її членів. Аудиторія може являти собою соціальну групу, і тоді володіє наступними характеристиками: вона локалізована в просторі і в часі, має внутрішню структурою і передбачає взаємодію її […]

Вивчення зарубіжної літератури: репродуктивний метод →  20 Жовтня, 2012

Слід виходити з того, що репродуктивний метод є методом необхідним та обов’язковим. Більш того, даний метод дозволяє нетільки розпочати процес пізнання, а й, надумку Л. Ф. Мірошниченко, логічно завершує цей процес, оскільки є спрямованим на те, аби відновлювати, відтворювати те, що збереглося у пам’яті. Не можна не погодитися і з М. І. Кудряшовим, який вважає, […]

Періодичне видання та його аудиторія →  30 Квітня, 2012

Ринок користувачів інформації. Вивчення ринку – одна з головних проблем бізнесу, в тому числі й інформаційного. Дослідження аудиторії необхідне насамперед для з’ясування її потреби в тій або іншій інформації, виявлення реальних та потенційних користувачів видань, пошук, у зв’язку з цим, власної інформаційної ніші. Саме цим займається спеціальний редакційний відділ – служба маркетингу. Серед завдань служби […]

Принципи побудови журналістських текстів →  3 Квітня, 2012

Принцип перевернутої піраміди визначає правила побудови інформаційних жанрів журналістики, використовується для побудови новинних матеріалів (замітка, звіт, репортаж, інтерв’ю, інформаційна кореспонденція та ін.). Він передбачає, що найважливіша інформація, − основне повідомлення, − міститься на початку тексту. Далі, за принципом віддалення, розміщуються менш важлива інформація. Зібравши основні елементи повідомлення, необхідно послідовно скласти з них схему, яка нагадує […]