Архів обранного тега »cтратегічне управління«

Підходи та особливості управління нематеріальними активами підприємтсв →  14 Жовтня, 2015

Сучасні тенденції розвитку світової економіки диктують компаніям жорсткі умови виживання в конкурентній сфері інтелектуальних послуг. Тому в умовах ринкових відносин основними гравцями залишаються організації з унікальним потенціалом знань, інноваційними підходами до управління нематеріальними активами і виникаючими при цьому інвестиційними ризиками. Інтелектуальна власність – одна з основних складових нематеріальних активів компанії. Важливим елементом стратегічного управління інтелектуальною […]

Аналіз специфічних рис соціально-економічної політики держави →  27 Травня, 2015

Наукове дослідження проблеми правового забезпечення соціально-економічної політики в процесі державного управління в аспекті захисту прав та інтересів людини має принципове значення, бо, без відповідного правового забезпечення, ефективна реалізація соціально-економічної політики держави в аспекті захисту прав та інтересів людини практично неможлива. У зв’язку з цим, наукове дослідження сутності та специфічних рис соціально-економічної політики держави, і відповідні […]

Запозичення досвіду будівництва соціальної інфраструктури у містах →  24 Травня, 2015

Оптимізація муніципального управління і досягнення стійкого стану соціально-економічної системи регіону передбачають не тільки формування комфортних умов для проживання споживачів муніципальних послуг та природно-ресурсного потенціалу, а в першу чергу – організацію економічно-здорового, конкурентного середовища, здатного підтримувати роботу муніципального господарського комплексу, його передових підприємств. В поле зору сучасних муніципалітетів повинні постійно перебувати також завдання оздоровлення економіки, кадрова […]

Способи забезпечення реконструкції житлового фонду →  7 Січня, 2014

Проблема технічного оновлення об’єктів житлового господарства, їх реконструкції та підвищення експлуатаційних характеристик до рівня сучасних стандартів є актуальною для більшості держав пострадянського простору. Але постійне недофінансування запланованих заходів з утримання та ремонту житлового фонду, його реконструкції, та модернізації призвело до запущеного стану житла. З цієї причини провалена державна програма реконструкції будинків забудови перших масових серій, […]

Характеристика основних принципів управління школою →  26 Грудня, 2013

Успішне керівництво шкільною справою передбачає чітке планування всієї системи заходів, зв’язаних з організацією загального навчання і забезпеченням навчально-виховного процесу. Принцип плановості – основний принцип. Тільки на основі наукового планування, що спирається на об’єктивні закони, врахування реальної дійсності, наявних можливостей і резервів, можливе дійове керівництво будь-якою галуззю економіки і культури. Впровадження планового начала в усі ланки […]

Стратегічне управління в підвищенні ефективності функціонування некомерційних організацій →  12 Квітня, 2013

Роль суспільних організацій в сучасному суспільстві є таким великим, що для їх діяльності використовують термін «третій сектор» економіки за аналогією з державним і приватним. Некомерційні організації (НО) є у всьому світі елементом «соціального капіталу», на який спирається розвиток суспільства. Некомерційний сектор служить посередником між державою і населенням. Істотна економія бюджетних коштів досягається за рахунок того, […]