Архів обранного тега »cуть процесу навчання«

Поняття класно-урочної системи навчання →  31 Березня, 2014

Основні риси класно-урочної системи: наявність сталого складу учнів класу, однакового за віком і рівнем підготовки; поурочне проведення занять; можливість застосування різних форм і методів, що забезпечують активну навчальну діяльність учнів; провідна роль учителя – організатора і керівника навчально-виховного процесу. Класно-урочна система включає, з одного боку, діяльність учителя як керівника навчального процесу, а з другого – […]

Суть впровадження програмованого навчання →  20 Січня, 2014

Програмоване навчання ґрунтується на поділі процесу засвоєння учнями навчального матеріалу на елементарні відрізки і чіткому визначенні як змісту самого навчального матеріалу, так і змісту навчальної діяльності учнів на кожному з цих відрізків. Програмування процесу навчання передбачає виявлення логічної структури і центральних понять навчального матеріалу. На цій основі весь навчальний матеріал групують навколо цих центральних понять. […]

→  3 Вересня, 2011

Суть процесу навчання Ми вже знаємо, що латинське слово «processus» означає рух уперед, просування вперед. Поняття «навчання» сучасною дидактикою трактується як упорядкована взаємодія учителя та учнів, спрямована на досягнення завдань освіти. Поняття «процес навчання», «навчальний процес» пов’язані з розвитком навчання в часі та просторі й означають послідовність його актів. У творах стародавніх і середньовікових мислителів […]